I-Bank
Bezpieczeństwo

Bezpieczne korzystanie z systemu wymaga przestrzegania podstawowych zasad ostrożności.

  • chroń poufność kodów dostępu do programu (identyfikator, hasło, PIN, numer telefonu)
  • zmieniaj okresowo swoje hasło i PIN
  • utratę klucza sprzętowego lub telefonu zgłoś niezwłocznie do banku
  • zawsze sprawdzaj poprawność certyfikatu strony do logowania
  • skonfiguruj przeglądarkę zgodnie z zaleceniami banku
  • nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych
  • korzystaj z programów zabezpieczających komputer

W razie problemów z logowaniem proszę wybrać link: POMOC

Zaloguj się do systemu
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło:


IBank Home Banking 5.13.0 - Serwer (5.13.4)