Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:

telefon: +48 797-407-416 e-mail: kontakt@bskorcz.sgb.pl http://bsskorcz.pl/
IBank Home Banking 6.53.4 - Serwer (6.53.8)