Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:

telefon: +48 797-407-416 e-mail: kontakt@bskorcz.sgb.pl http://bsskorcz.pl/
IBank Home Banking 6.51.20 - Serwer (6.51.29)